SolarWinds Appstack – Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi, Uçtan Uca İzleme

Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi (AppStack)

Application Stack özelliği, karmaşık bir uygulama dağıtım altyapısını oluşturan çeşitli katmanları ifade eder.

Application stack, ortam görünümü, performansın ve kullanılabilirlik sorunlarının temel nedenini belirlemeye yardımcı olmak için tüm katmanları derinlemesine bir bakış açısı sağlayan etkileşimli bir görsel haritalamadır.

AppStack ekranına ulaşmak için, My Dashboards > Environment sayfasına girilir. Uygulama ekranında istenen kritere göre filtrelemeler yapılabilir. Ayrıca ilgili filtre kaydedilerek hazır bir wbe sayfasına haline getirebilir.

AppStack görselinde, cihaz ya da uygulama statusune göre filtrelemeler yapılabilir. Filtrelemeler ile birlikte cihaz ya da uygulama durumunu görüntülenebilir.

 

 AppStack ile problem çözümü

Örneğin, aşağıdaki ekran altyapıda bulunan tüm objeleri görüntüleyecektir. Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere MSSQLSERVER uygulaması critical durumda görünüyor, Uygulamada yaşanan problem detayı için MSSQLSERVER ikonuna tıklanır ve MSSQLSERVER ile ilşkili olan diğer objeler de (sunucu, disk, ESX host, datastore, storage lun durumu vb.) listelenir.
Tıklandığında;

Obje ile ilişkisiz olan tüm ekipmanları göz ardı emek için sayfanın sağ üstünde bulunan    a tıklanarak ilişkili olan objeler görselde daha belirginleştirilebilir.

Uygulama detayında ise, problematic olan detaya ulaşılabilir. Örneğin; veritabanında “top indexes for database” problemi

Diğer Yazılar

Posted by suaterdag | July 16, 2018
SolarWinds SAM – Windows Service İzleme
SolarWinds SAM – Windows Service İzleme   Orion web konsol üzerinden, Settings > SAM Settings > Create a New Template adımları izlenir.   Şablona uygun bir isim girilir ve Add Component Monitorbutonuna...
Posted by suaterdag | June 28, 2018
MDM – Eklerin güvenli hale getirilmesi
1 - Device Management > Profiles > İOS Profile 2.  Profil adını ve bilgilerini girilir   3. Exchange Active Sync altında Exchange bilgileri girilir   4.Kısıtlama için bir policy daha...
Posted by suaterdag | June 28, 2018
MDM – Mobil cihazlarda içerik yönetimi ve güvenliği
1. Device Management > Content management > add documents 2. Mobil cihazlarda yönetilmek istenen dosyalar eklenir 3. Kullanıcının görüntülemesinin istendiği dosyalar seçilip mobil cihazlara veya gruplara paylaşılır 4. Me MDM...