BLOG2

ADSelfService Plus – SMS Doğrulama Kodu Uzunluğunun Değiştirilmesi

IT Security

ADSelfService Plus – SMS Doğrulama Kodu Uzunluğunun Değiştirilmesi

SMS doğrulama kodu uzunluğununun belirlenmesi

  1. Uygulama veritabanına bağlanılır;

1.1. ADSelfService plus Server üzerinden CMD’yi admin olarak açıyoruz.

1.2. <installation directory>\pgsql\bin dosya konumuna gidiyoruz

1.3. Ve ilgili komutu çalıştırıyoruz. “psql.exe -U postgres -p 33308 -h 127.0.0.1 adssp

Veritabanına erişim sağlandıktan sonra;

1 : Query’yi çalıştırıyoruz. => Select * from systemparams;

2 : En son çıkan sistem param id’yi buluyoruz (en son): sonuncusu 27,
3 : Query’yi çalıştırıyoruz. => insert into systemparams values((select max(system_param_id) from systemparams)+1,’VERIFICATION_CODE_LENGTH’,4);

ÖR:  insert into systemparams values(28,’VERIFICATION_CODE_LENGTH’,4);

Bu komu çalıştırıldıktan sonra 8 karakter olan verification code 4 olarak değişecektir.

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir