Application Dependency Mapping

blog30
ITOM & ITSM / ITSM

Application Dependency Mapping

Application Dependency Mapping

Öncesinde “Servis Bazlı Çalışma Modeli – Servis Nedir ?” konusunu okumanız gerekebilir.

İşletmenize konu olan hemen her uygulamanız artık “Business Critic” kapsamında değerlendiriliyor.

Tüm bu Servis topluluğunun ayakta ve çalışır durumda (Up and Running) olması için sunduğunuz Servis topluluğunun birbiri üzerinde olan etkilerini ve bu Servis topluluğunu meydana getiren envanterin, başka bir deyişle ögelerin (Configuration Item) birbiri üzerinde olan etkilerini görebilmeniz ve kök neden (root cause) olan soruna anında müdahale etmeniz, müşteri sadakatini, güvenini ve işletmenizin karlılığını arttırabilir.

EMC nin yaptığı 2014 tarihli bir araştırma data kaybı ve servis kesintisi sebebi(downtime) ile tüm dünyada 1.7$ trilyon kayıp olduğunu gösteriyor.

Dun & Bradstreet araştırmalarına göre, Fortune 500 üyesi işletmelerin %59’unda minumum 1.6 saat downtime/haftada gözlemleniyor.

Tüm bu downtime çalışmalarının içerisinde “Change Management” (Değişiklik Yönetimi) kullanımının zayıf veya hiç olmamasından kaynaklı kısmını Fortune 500’den bahsettiğimiz için es geçiyoruz. Application Dependency Mapping

Application Dependency Mapping

“t” anında oluşan bir incident (olay) durumunun IT ekibinin yönetmek ve ayakta tutmak ile yükümlü olduğu diğer servislere olan etkisini gözlemleyebilmek gerçekten zorunlu bir konu..

Örnek olarak ManageEngine AppManager üreticisi tarafından ele alınan bir konuyu benzer bir şekilde ele alacağız.

Bir “Travel App” yani Gezi uygulaması düşünelim.

Gezi uygulamasının gerçek zamanlı olarak güncellenen ve oluşturulan görüntüsüne bir bakalım.

Application Dependency Mapping

Bu örnekte görülüyor ki masum görünen bir “Gezi Uygulaması” arka planda bir çok farklı “Servis Grubu” , “Uygulama Grubu” “Database Katmanı” gibi alanlar ile işbirliği içerisine çalışıyor.

Application Dependency Mapping, IT ekibinin yürütmekle yükümlü olduğu “Enabling Services” , “Enhance Services” ve “Core Services” gibi Servis topluluklarının iç içe yapısından kaynaklı “Downtime” ve karmaşıklığı önlemek ve kendinden sonraki veya önceki ITIL süreçlerine bir takım çıktılar üretmek için harika olanaklar sunar.

 • Hangi sorunları çözer ?
  • Doğru zamanda doğru müdahale (Re-aktif sorun çözümünde hız kazanımı )
   • Incident&Event Management Improvement
  • CMDB beslemeleri  (Envanter Yönetimi)
  • Değişiklik Yönetiminin Geliştirilmesi (Change Management improvement)
  • Alarm Eskalasyonunun Doğru Yönetilmesi (Alarm Escalation)
   • Supplier Management (MTTR ve MTBF raporlarının %99 doğruluğunun yönetilmesi)
  • Downtime sürelerinin kontrol altında tutulması
   • Cluster/yedeklilik maliyetlerinin realize edilmesi

Konu ile ilgili çözüm üreten ve short-list edilen bazı üreticiler;

ManageEngine AppManager

BMC Discovery Tool

Service Watch

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir