Manage Engine ServiceDesk Plus – Kullanıcı Rolleri

BLOG10
ITOM & ITSM / ITSM / Ürünler

Manage Engine ServiceDesk Plus – Kullanıcı Rolleri

ITSM uygulaması (Manageengine Servicedesk) üzerinde tanımlı her teknisyene, uygulamada belirli görevleri yürütmek için izin seti tanımlanmaktadır. Bu erişim izinlerine Roller denir. Roller, uygulamanın çeşitli modülleri temel alınarak tanımlanır.

Kullanıcı rol grubu oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

  1. ServiceDesk Plus uygulaması üzerinden Yönetici sekmesini tıklayınız.
  2. Kullanıcılar bloğunda Roller’i tıklayınız. Ekrana Rol listesi görünümü sayfası görüntülenecektir.
  3. Ekranın sağ üst köşesindeki Yeni Rol Ekle bağlantısını tıklayınız.
  4. Rol Ekle formuna, Rol Adı alanına rol için bir ad giriniz.
  5. Açıklama alanında rol hakkında kısa bir açıklama giriniz.
  6. Uygulamanın her modülü için tanımlanan erişim düzeylerinin yanındaki onay kutularını seçerek rolün Erişim İzinlerini ayarlayınız.
Erişim İzinleriAçıklama
Görüntülemeİzleme izni, teknisyene yalnızca seçilen modülü görüntülemesine olanak tanır. Daha fazla işlem yapamazlar.
EkleAdd permission (Ekle izni), teknisyene seçilen modül için Add işlemi gerçekleştirmesine izin verir. Bir modül için Ekle seçeneğini seçtiğinizde, Görünüm izni onay kutusu otomatik olarak etkinleştirilir.Not: İstek modülü için Ekle onay kutusunu seçtiyseniz, Gelişmiş İzin – İstek modülündeki Ekle seçeneği otomatik olarak etkinleştirilir. Benzer şekilde, Satınalma modülü için Ekle onay kutusunu seçerseniz, Gelişmiş İzin – Satın Alma modülünün altındaki Ekle seçeneği de etkinleştirilir.
DüzenleDüzenleme izni teknisyene, seçilen modül için Düzenleme işlemini gerçekleştirir. Teknisyen Ekle veya Sil işlemi gerçekleştiremiyor. Bununla birlikte, bir modül için Düzenle seçeneğini belirlediğinizde, Görünüm izni onay kutusu otomatik olarak etkinleştirilir.Not: İstek modülü için Düzenle onay kutusunu seçtiyseniz, Gelişmiş İzin – İstek modülünün altındaki Düzenle seçeneği otomatik olarak etkinleştirilir. Benzer şekilde, varlık modülü için Düzenle onay kutusu seçilirse, Gelişmiş İzin – Varlıklar modülünün altındaki Düzenle seçeneği de etkinleştirilir.
SilSilme izni, teknisyene seçilen modül için Sil işlemi yapmasına izin verir. Teknisyen Ekle veya Düzenleme işlemini gerçekleştiremez. Bununla birlikte, bir modül için Sil seçeneğini belirlediğinizde, Görünüm izni onay kutusu otomatik olarak etkinleştirilir.Not: İstek modülü için Sil onay kutusunu seçtiyseniz, Gelişmiş İzin – İstek modülünün altındaki Sil seçeneği otomatik olarak etkinleştirilir.
Tam KontrolBir modül için tam kontrol onay kutusunun seçilmesi, söz konusu modül için Görünüm, Ekle, Düzenle ve Sil onay kutusunu otomatik olarak etkinleştirir. Tam kontrol teknisyene seçilen modülün tam erişimini sağlar. Seçilen modül Gelişmiş İzinlere sahipse, bu seçenekler otomatik olarak etkinleştirilir. Not: Gelişmiş İzin’de bir eylem devre dışı bırakıldıysa, Talep modülü altında İstekte bulunanlar ekleniyor deyin, ardından istek modülü için Tam Denetim izni otomatik olarak devre dışı bırakılır.
  1. İstekler, Satın Alma ve Varlıklar modülleri için erişim izinleri daha da kategorize edilir ve Gelişmiş İzin altında tanımlanır.
  2. Teknisyenleri, uygulamadaki istekleri, sorunları, değişiklikleri ve varlıkları görüntülemeye kısıtlamayı da seçebilirsiniz.
  3. Teknisyen onaylama iznine izin ver yanındaki onay kutusunu etkinleştirerek çözümleri onaylamak için izin de verebilirsiniz. Bu rolü atayan teknisyen çözümleri onaylayabilir.

Kaydet düğmesini tıklayınız. Rol, liste görünümü sayfasında görüntülenir. Başka bir rol eklemek isterseniz Kaydet ve Yeni Ekle düğmesini tıklayınız.

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir