OpManager device dependencies – Cihaz bağımlılıkları

Op Manager device dependencies – cihaz bağımlılıkları

Bir cihaz için durum yoklaması, başka bir cihaza olan bağımlılığına bağlı olarak kontrol edilebilir. Bu bağımlılık tanımları sonrasında yapılan gereksiz durum kontrollerini engeller.  Ana cihazın erişilemez duruma geldiğinde bağımlı olan cihaz ile ilgili alarm türemez ve rişebilirlik etkilenmez.

Örneğin bir switch’i izliyorsanız, bu cihazda bir sorun olduğunda bağlı tüm cihazlara erişilemeyeceği için bu cihazlardan alarm gelmesini bu şekilde engelleyebilirsiniz.

1 – Settings > Monitoring > Configuration > Quick Configuration Wizard > Device Dependencies

2 – Kategori, Cihazlar’ı seçin ve İleri’ye tıklayın.

3 – Kategoriyi, İş Görünümünü seçin ve bağımlılık için mevcut cihazlardan seçim yapın.

4  – Save butonuna tıklayarak ayarları kaydedin.

Diğer Yazılar

Posted by suaterdag | July 25, 2018
SolarWinds Appstack – Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi, Uçtan Uca İzleme
Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi (AppStack) Application Stack özelliği, karmaşık bir uygulama dağıtım altyapısını oluşturan çeşitli katmanları ifade eder. Application stack, ortam görünümü, performansın ve kullanılabilirlik sorunlarının temel nedenini...
Posted by suaterdag | July 16, 2018
SolarWinds SAM – Windows Service İzleme
SolarWinds SAM – Windows Service İzleme   Orion web konsol üzerinden, Settings > SAM Settings > Create a New Template adımları izlenir.   Şablona uygun bir isim girilir ve Add Component Monitorbutonuna...
Posted by suaterdag | June 28, 2018
MDM – Eklerin güvenli hale getirilmesi
1 - Device Management > Profiles > İOS Profile 2.  Profil adını ve bilgilerini girilir   3. Exchange Active Sync altında Exchange bilgileri girilir   4.Kısıtlama için bir policy daha...