BLOG1

Solarwinds Sam – Windows Service İzleme

ITOM

Solarwinds Sam – Windows Service İzleme

SolarWinds SAM – Windows Service İzleme

  1. Orion web konsol üzerinden, Settings > SAM Settings > Create a New Template adımları izlenir.
  1. Şablona uygun bir isim girilir ve Add Component Monitorbutonuna tıklanır, Windows Service Monitor aratılarak şablona eklenir.
  1. Uygun bir WMI kullanıcı adı ve soyadı seçilir ya da sunucu wmi ile izleniyor ise Inherit Credentials from Node seçeneği seçilerek var olan kullanıcı adı ve şifre kullanılır.
  1. Sayfa detayında bulunan threshold başlığı altında eşik değerler girilir ya da Use thresholds calculated from baseline data seçeneği ile ürünün kendi kendine eşik değer set etme özelliği aktif edilir.
  1. Fetching Methodseçilir (wmi ile servis izlenir) ve Net Service Name başlığı altında servisin adı girilir. Örneğin;, ntrtscan trendmicro scan servisinin adı girilir:
  1. Tüm ayarlamalar tamamlandıktan sonra Submit butonuna tıklanır.
  1. Ayrıca, oluşturulan şablona istenirse farklı servisler de eklenerek Trend Micro OfficeScan özel şablonu oluşturulabilir:

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir