SolarWinds SAM – Windows Service İzleme

SolarWinds SAM – Windows Service İzleme

 

  1. Orion web konsol üzerinden, Settings > SAM Settings > Create a New Template adımları izlenir.

 

  1. Şablona uygun bir isim girilir ve Add Component Monitorbutonuna tıklanır, Windows Service Monitor aratılarak şablona eklenir.

 

  1. Uygun bir WMI kullanıcı adı ve soyadı seçilir ya da sunucu wmi ile izleniyor ise Inherit Credentials from Node seçeneği seçilerek var olan kullanıcı adı ve şifre kullanılır.

 

  1. Sayfa detayında bulunan threshold başlığı altında eşik değerler girilir ya da Use thresholds calculated from baseline data seçeneği ile ürünün kendi kendine eşik değer set etme özelliği aktif edilir.

 

  1. Fetching Methodseçilir (wmi ile servis izlenir) ve Net Service Name başlığı altında servisin adı girilir. Örneğin;, ntrtscan trendmicro scan servisinin adı girilir:

 

  1. Tüm ayarlamalar tamamlandıktan sonra Submit butonuna tıklanır.

 

  1. Ayrıca, oluşturulan şablona istenirse farklı servisler de eklenerek Trend Micro OfficeScan özel şablonu oluşturulabilir:

Diğer Yazılar

Posted by suaterdag | July 25, 2018
SolarWinds Appstack – Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi, Uçtan Uca İzleme
Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi (AppStack) Application Stack özelliği, karmaşık bir uygulama dağıtım altyapısını oluşturan çeşitli katmanları ifade eder. Application stack, ortam görünümü, performansın ve kullanılabilirlik sorunlarının temel nedenini...
Posted by suaterdag | June 28, 2018
MDM – Eklerin güvenli hale getirilmesi
1 - Device Management > Profiles > İOS Profile 2.  Profil adını ve bilgilerini girilir   3. Exchange Active Sync altında Exchange bilgileri girilir   4.Kısıtlama için bir policy daha...
Posted by suaterdag | June 28, 2018
MDM – Mobil cihazlarda içerik yönetimi ve güvenliği
1. Device Management > Content management > add documents 2. Mobil cihazlarda yönetilmek istenen dosyalar eklenir 3. Kullanıcının görüntülemesinin istendiği dosyalar seçilip mobil cihazlara veya gruplara paylaşılır 4. Me MDM...