Solarwinds Service Down Alert

BLOG1
ITOM

Solarwinds Service Down Alert

Versiyon

SAM 6.2 ve sonrası

Adımlar

 1. Windows Servis izlemeye alınır  
 2. Web konsol üzerinde Settings > SAM Settings > Create a New Template.
 3. Şablon adı girilir, Add Component Monitorve Windows Service Monitor seçilir. Tamamlandıktan sonra Add butonuna tıklanır
 4. Kullanıcı adı/şifre bilgileri seçilir ya da mevcut wmi kullanıcısı olan Inherit Credentials from Node seçilir.
 5. Eşik değerler belirlenir ya da dinamik eşik değer seçilir, Use thresholds calculated from baseline data.
 6. Fetching Methodve Net Service Name seçimi yapılır.  Örn, ntrtscan  TrendMicro antivirus servis adıdır:
 7. Tamamlandıktan sonra Submit tıklanır
 8. İstenirse aynı şablon içerisine farklı servis, process vb. Detaylar da eklenebilir ve ilgili şablon Trend Micro OfficeScan şablonu olarak kaydedilir:
 1. Windows servis için alarm tetikleme
 1. Web konsol üzerinden Go to Settings > All Settings.
 2. Manage Alerts tıklanır ve create a new alert tıklanır.
 3. Trigger condition altında kriterler belirlenir, (windows servis bir component’tir, bu yüzden “I want to alert on” kısmı component olarak seçilir ve kritirler girilir)

Başka bir trigger örneği;

 1. Windows servisin otomatik olarak çalıştırılması
 2. Trigger Actions tabına geçilir
 3. Add a new action.
 4. Execute an External Program seçilir.
 5. Network path to external program kısmına aşağıdaki detay yazılır
  APM\APMServiceControl.exe ${N=SwisEntity;M=ComponentAlert.ComponentID} -c=RESTART
 6. Add Action tıklanır ve alarm kaydedilir.

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir