Posted by suaterdag | 16 August 2018| ITSM
SolarWinds Service Down Alert

Versiyon SAM 6.2 ve sonrası Adımlar   Windows Servis izlemeye alınır   Web konsol üzerinde Settings > SAM Settings > Create a New Template. Şablon adı girilir, Add Component Monitorve Windows Service Monitor seçilir. Tamamlandıktan sonra Add butonuna tıklanır Kullanıcı adı/şifre bilgileri seçilir ya da mevcut wmi kullanıcısı olan Inherit Credentials from Node seçilir. Eşik değerler belirlenir ya...

Posted by suaterdag | 25 July 2018| ITOM
SolarWinds Appstack – Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi, Uçtan Uca İzleme

Tüm Katmanlarda Hızlı Kök Neden analizi (AppStack) Application Stack özelliği, karmaşık bir uygulama dağıtım altyapısını oluşturan çeşitli katmanları ifade eder. Application stack, ortam görünümü, performansın ve kullanılabilirlik sorunlarının temel nedenini belirlemeye yardımcı olmak için tüm katmanları derinlemesine bir bakış açısı sağlayan etkileşimli bir görsel haritalamadır. AppStack ekranına ulaşmak için, My Dashboards > Environment sayfasına girilir. Uygulama...

Posted by suaterdag | 24 July 2018| IT Security
AD Self Service Plus – SMS doğrulama kodu uzunluğunun değiştirilmesi

SMS doğrulama kodu uzunluğununun belirlenmesi   Uygulama veritabanına bağlanılır; 1.1. ADSelfService plus Server üzerinden CMD’yi admin olarak açıyoruz. 1.2. <installation directory>\pgsql\bin dosya konumuna gidiyoruz 1.3. Ve ilgili komutu çalıştırıyoruz. “psql.exe -U postgres -p 33308 -h 127.0.0.1 adssp” Veritabanına erişim sağlandıktan sonra; 1 : Query’yi çalıştırıyoruz. => Select * from systemparams; 2 : En son çıkan sistem...

Posted by suaterdag | 16 July 2018| ITOM
SolarWinds SAM – Windows Service İzleme

SolarWinds SAM – Windows Service İzleme   Orion web konsol üzerinden, Settings > SAM Settings > Create a New Template adımları izlenir.   Şablona uygun bir isim girilir ve Add Component Monitorbutonuna tıklanır, Windows Service Monitor aratılarak şablona eklenir.   Uygun bir WMI kullanıcı adı ve soyadı seçilir ya da sunucu wmi ile izleniyor ise Inherit Credentials from Node...

Posted by suaterdag | 28 June 2018| IT Security
Password Manager Pro – Lisans Kurtarma

Password Manager Pro Lisance süresi expire olduğunda ürün servisi kapatır ve oluşturulan kurgusal uyarlamalar ve konfigürasyon ayarları bozulmaz. Oluşturulan tüm password bilgileri encrypte edilmiş bir dosya içerisinde tutulur fakat uygulamaya giriş yapılamaz. Sistem üzerinde uyarlananan kaynaklara erişim sağlanamaz. Satın alınan lisansın uygulamaya girmek için birkaç işlem uygulamak gerekmektedir. İlgili adımlar aşağıdaki şekildedir; 1-) sunucu üzerinde...

Posted by suaterdag | 28 June 2018| ITOM
MDM – Eklerin güvenli hale getirilmesi

1 - Device Management > Profiles > İOS Profile 2.  Profil adını ve bilgilerini girilir   3. Exchange Active Sync altında Exchange bilgileri girilir   4.Kısıtlama için bir policy daha oluşturulur   Cihazları ve policy’leri seçiyoruz   6.Bu işlemler sonrasında, mail eklerinizi ME MDM uygulaması üzerinden güvenle kullanabilirsiniz.

Posted by suaterdag | 28 June 2018| ITOM
MDM – Mobil cihazlarda içerik yönetimi ve güvenliği

1. Device Management > Content management > add documents 2. Mobil cihazlarda yönetilmek istenen dosyalar eklenir 3. Kullanıcının görüntülemesinin istendiği dosyalar seçilip mobil cihazlara veya gruplara paylaşılır 4. Me MDM uygulamasınını açılır ve Documents sekmesinin altında paylaşılan dosyaya görüntülenir   5. Dosyanın ME uygulamasından kaldırılması durumunda tüm mobil cihazlardan bu dosyalar silinecektir.

Posted by suaterdag | 28 June 2018| IT Security
ADSelf Service Plus – PFX Sertifikasının Eklenmesi

  Adım: ADSelfService Plus'ta SSL'yi etkinleştirin. Yönetici'ye gidin -> Ürün Ayarları -> Bağlantı SSL Portunu Etkinleştir [https] onay kutusunu işaretleyin ve Kaydet'i tıklayın.   Adım 2: ADSelfService Plus'ı durdurun. Başlat -> Tüm Programlar -> ADSelfService Plus -> ADSelfService Plus'ı Durdur   ADSelfService Plus'ı bir hizmet olarak yüklediyseniz, hizmeti durdurun (Başlat -> Çalıştır -> yazın. Services.msc...

Posted by ahmetoz | 15 May 2018| ITOM, Ürünler
OpManager device dependencies – Cihaz bağımlılıkları

Op Manager device dependencies – cihaz bağımlılıkları Bir cihaz için durum yoklaması, başka bir cihaza olan bağımlılığına bağlı olarak kontrol edilebilir. Bu bağımlılık tanımları sonrasında yapılan gereksiz durum kontrollerini engeller.  Ana cihazın erişilemez duruma geldiğinde bağımlı olan cihaz ile ilgili alarm türemez ve rişebilirlik etkilenmez. Örneğin bir switch'i izliyorsanız, bu cihazda bir sorun olduğunda bağlı...